CÁC DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

Các dịch vụ công chứng cơ bản sau:

– Công chứng di chúc

– Công chứng Hợp đồng ủy quyền, giấy uỷ quyền

– Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản

– Công chứng hợp đồng bảo lãnh

– Công chứng hợp đồng tặng cho, chuyển nhượng, mua bán nhà đất

– Công chứng hợp đồng mua bán xe

– Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản

– Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản

– Công chứng hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà, đất

– Công chứng hợp đồng vay tiền

– Công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng: phân chia, sáp nhập, xác định tài sản riêng vợ chồng

– Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

– Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản

– Công chứng việc từ chối nhận di sản

– Dịch vụ công chứng theo yêu cầu khác

Tin Liên Quan