Cấp mới, cấp đổi sổ đỏ

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

 THÀNH PHẦN HỒ SƠ: + Đơn đăng ký cấp mới sổ đỏ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu). + Bản chứng thực Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân. + Bản chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật về đất đai); + Bản chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền … Đọc Thêm

DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu diện tích ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp Quận cấp Giấy chứng nhận2. Hợp thức hóa thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở3. Đính chính sai sót trên Giấy … Đọc Thêm