Tư vấn Doanh nghiệp

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:Công ty nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:a) Có đăng ký kinh doanh hợp pháp;b) Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước xuất xứ.Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty nước ngoài có … Đọc Thêm

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi sẽ giúp bạn lập Hồ sơ thành lập công ty, thay mặt bạn hoàn tất toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước và bạn hoàn toàn không phải lo lắng bất cứ thủ tục nào.Tư vấn trước khi thành lập công ty1. Tư vấn lựa chon loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của nhà đầu tư, các ưu nhược điểm của từng loại hình;2. Tư vấn về tên của doanh nghiệp (Lựa chọn và … Đọc Thêm

Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Tư vấn Luật Doanh nghiệp

Nội dung Tư vấn Luật Doanh nghiệp  bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau:- Tư vấn và thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp các thủ tục pháp lý căn bản như: Thành lập doanh nghiệp; thay đổi giấy phép kinh doanh; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; mua bán sáp nhập doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp; phá sản doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý … Đọc Thêm

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chia doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng … Đọc Thêm