Tranh chấp Hôn nhân Gia đình

TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Quyền yêu cầu giải quyết ly hônVợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến … Đọc Thêm