Bảo vệ: Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

NGƯỜI BẢO VỆ

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sựNgười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người được bị hại, đương sự nhờ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự có thể là:a) Luật sư;b) Người đại diện;c) Bào chữa viên nhân dân;d) Trợ giúp viên pháp lý.Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp … Đọc Thêm