Dịch vụ pháp lý khác

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

 THÀNH PHẦN HỒ SƠ: + Đơn đăng ký cấp mới sổ đỏ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu). + Bản chứng thực Sổ hộ khẩu, giấy Chứng minh nhân dân. + Bản chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo quy định của pháp luật về đất đai); + Bản chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền … Đọc Thêm

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi sẽ giúp bạn lập Hồ sơ thành lập công ty, thay mặt bạn hoàn tất toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước và bạn hoàn toàn không phải lo lắng bất cứ thủ tục nào.Tư vấn trước khi thành lập công ty1. Tư vấn lựa chon loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của nhà đầu tư, các ưu nhược điểm của từng loại hình;2. Tư vấn về tên của doanh nghiệp (Lựa chọn và … Đọc Thêm

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là một cam kết giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự án cho mình. Và cũng giống như dự án, có dự án chính trị xã hội và dự án sản xuất kinh doanh, hợp đồng có thể là các thỏa ước dân sự về kinh tế (hợp đồng kinh tế) … Đọc Thêm