Bào chữa: Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

NGƯỜI BÀO CHỮA

NGƯỜI BÀO CHỮA

Người bào chữaNgười bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.Người bào chữa có thể là:a) Luật sư;b) Người đại diện của người bị buộc tội;c) Bào chữa viên nhân dân;d) Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội … Đọc Thêm