Hoạt động nổi bật

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động… Vậy đại diện ngoài tố tụng là gì, thời điểm đại diện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện ngoài tố tụng ra sao? Đại diện ngoài tố tụng là gì? Theo Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý: Đại diện ngoài tố tụng … Đọc Thêm

Tham gia tố tụng

Tham gia tố tụng

I. Giai đoạn tố tụng mà luật sư có thể tham gia Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) thì người bào chữa có thể là: 1. Luật sư; 2. Người đại diện hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; 3. Bào chữa viên nhân dân. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 58 BLTTHS có quy định: Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can, Trong trường hợp bắt người theo quy định … Đọc Thêm