Nghị định

Nghị định 96/2015 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định 96/2015 hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014

CHÍNH PHỦ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     -------------                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                  ------------------------- Số: 96/2015/NĐ-CP                     Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính … Đọc Thêm

Nghị định 61/1994 về mua bán kinh doanh nhà ở

Nghị định 61/1994 về mua bán kinh doanh nhà ở

NGHỊ ĐỊNH Về mua bán và kinh doanh nhà ở CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn cứ Pháp lệnh nhà ở ngày 26 tháng 3 năm 1991; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ; NGHỊ ĐỊNH:   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.- Nhà ở quy định trong Nghị định này là … Đọc Thêm

Nghị định 96/2015 quy định chi tiết một số điều của pháp luật doanh nghiệp

Nghị định 96/2015 quy định chi tiết một số điều của pháp luật doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -----------                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 96/2015/NĐ-CP                        Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp … Đọc Thêm

Nghị định 45/2014 Thu tiền sử dụng đất

Nghị định 45/2014 Thu tiền sử dụng đất

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ … Đọc Thêm

Nghị định 78/2015 về việc đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015 về việc đăng ký doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      --------                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             --------------- Số: 78/2015/NĐ-CP                        Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DOANG NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày … Đọc Thêm

Nghị định 43/2014 Chi tiết Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014 Chi tiết Luật đất đai 2013

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm … Đọc Thêm

NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;  Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định … Đọc Thêm

Trang 3 trên 3123