ĐẠI DIỆN NGOÀI TỐ TỤNG

Đại diện ngoài tố tụng của Luật sư là hoạt động đại diện theo ủy quyền mà ở đó Luật sư thay mặt khách hàng để tham gia, thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, thương mại, hành chính, hoặc bất kỳ một quan hệ xã hội nào của khách hàng với các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. cụ thể:
–       Tham gia với tư cách đại diện cho Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết các giao dịch kinh doanh thương mại, các giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;
–       Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
–       Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính…mà trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất các cá nhân, tổ chức gặp phải.
–       Đại diện các công việc khác ngoài tố tụng trong phạm vi ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Để Luật sư được quyền nhân danh, thực hiện các nội dung công việc cụ thể, khách hàng phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Luật sư. Việc ủy quyền thực hiện bằng một trong các hình thức sau:
–       Giấy giới thiệu: Đây là dạng thủ tục ủy quyền đơn giản, gián tiếp dùng để cử cấp dưới thay mình liên hệ với cơ quan, tổ chức thực hiện một công việc đơn giản. Trường hợp này, người được giao nhiệm vụ không ký bất kỳ một loại giấy tờ nào. Về phía cơ quan, tổ chức tiếp nhận thực hiện yêu cầu họ không quan tâm đến tư cách pháp lý của người có tên trong giấy giới thiệu mà chỉ căn cứ vào tư cách pháp nhân của người ký giấy giới thiệu để làm bằng chứng về sau. Hình thức này thường được sử dụng các đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân.
–       Giấy ủy quyền: Là loại giấy có giá trị trao toàn quyền của mình cho người khác thực hiện công việc của mình. Giấy ủy quyền được sử dụng đối với công việc quan trọng, phức tạp và nội dung các quyền, nghĩa vụ của nhận ủy quyền phải được chi tiết hóa trong giấy. Tính hợp pháp của giấy ủy quyền được khẳng định thông hình thức công chứng, là con dấu của doanh nghiệp hoặc là thủ tục chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền. Trường hợp này UBND chỉ chứng thực chữ ký của của người ủy quyền, chứ không chứng thực nội dung giấy ủy quyền.
Đặc điểm của giấy ủy quyền là nội dung linh hoạt, bố cục tùy nghi và chỉ có chữ ký và đóng dấu của bên ủy quyền. Trường hợp này được gọi là ủy quyền đơn phương. Tuy nhiên, hiệu lực chỉ phát sinh khi bên nhận ủy quyền chấp thuận nội dung đó và cũng chỉ thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền, ngoài phạm vi đó họ không chịu trách nhiệm. Nhược điểm của hình thức ủy quyền này là thể hiện ý chí đơn phương; trong giấy ủy quyền khó mô tả được hết những công việc phải thực hiện, dẫn đến có trường hợp đã thực hiện một vài công đoạn họ lại tiếp tục không thực hiện vì một lý do nào đó, gây chậm trễ, thiệt hại cho doanh nghiệp, nhưng lại không có cơ chế bồi thường vì pháp luật không quy định.
–       Hợp đồng ủy quyền: Là hình thức văn bản ủy quyền chặt chẽ nhất so với các hình thức nêu trên. Ưu điểm nổi bật của hình thức này là cơ sở pháp lý vững chắc, có điều khoản và chế tài cụ thể; quyền và nghĩa vụ của các bên được thể hiện rõ trong hợp đồng.
–       Thực tế đã qua có không ít doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về uỷ quyền, gây thiệt hại cho các bên khi có tranh chấp xảy ra. Cụ thể là, một số doanh nghiệp người ký thủ tục ủy quyền không phải là người đại diện đương nhiên theo pháp luật (chỉ là phó giám đốc, giám đốc phân xưởng, cửa hàng trưởng…); không thực hiện theo hình thức hợp đồng ủy quyền; nội dung giấy ủy quyền không thể hiện rõ nghĩa vụ của người được ủy quyền hoặc các điều kiện ràng buộc khác…những trường hợp này, nếu xảy ra tranh chấp có thể bị tòa án tuyên vô hiệu và hậu quả pháp lý luôn nghiêng về phía khách hàng.

Tin Liên Quan