THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi sẽ giúp bạn lập Hồ sơ thành lập công ty, thay mặt bạn hoàn tất toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước và bạn hoàn toàn không phải lo lắng bất cứ thủ tục nào.

Tư vấn trước khi thành lập công ty

1. Tư vấn lựa chon loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động của nhà đầu tư, các ưu nhược điểm của từng loại hình;

2. Tư vấn về tên của doanh nghiệp (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);

3. Tư vấn trụ sở chính của doanh nghiệp (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp hoặc quyền sở hữu của doanh nghiệp);

4. Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định: (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

5. Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: (Tư vấn mở rộng và chuẩn hoá theo quy định của pháp luật);

6. Tư vấn về các sáng lập và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành);

7. Tư vấn thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp: (Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);

8. Lập hồ sơ doanh nghiệp. (Chuẩn hóa hồ sơ theo yêu cầu : Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách sáng lập viên và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật).

Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục liên quan, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký Thành lập doanh nghiệp của Quý khách:

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành thủ tục khắc dấu và bà đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp (dấu công ty, dấu chức danh).

Tư vấn sau khi công ty được thành lập

Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho Doanh nghiệp trong thời gian 2 năm sau khi Doanh nghiệp được thành lập:

– Tư vấn các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất;

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình hoạt động (qua email, thư, fax);

– Miễn phí cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu.

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm:

– Điều lệ doanh nghiệp; Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật;

– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc;

– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng;

– Chứng nhận sở hữu cổ phần/phần vốn góp;

– Sổ cổ đông/thành viên, Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên.

Tin Liên Quan